• 1 اردیبهشت ماه 1403 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

ارسال رزومه مرتبط با مشاغل درخواستی


*نام:
*نام خانوادگی:
* تاریخ تولد:
*محل تولد:
* محل صدور:
* شماره شناسنامه:
* کد ملی:
* جنیست:
*دین:
*نام پدر:
*شغل پدر:
* وضعیت تاهل:
تعداد افراد تحت تکفل:
*وضعیت نظام وظیفه:
علت معافیت:
شهر محل سکونت:
* آدرس منزل:
*وضعیت مسکن:
تلفن:
*تلفن همراه:
آدرس ايميل:
*وضعیت اشتغال:
شغل درخواستی:
*کد شغل درخواستی:
فایل رزومه

سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:
گرایش: معدل کل:
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
نام دانشگاه: شهر/کشور:

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش معدل کل تاریخ شروع تاریخ پایان نام دانشگاه شهر/کشور حذف

سوابق شغلی:

نام سازمان/شرکت: سمت/شغل:
مدت همکاری: شماره تماس:
علت ترک خدمت:

نام سازمان/شرکت سمت/شغل مدت همکاری شماره تماس علت ترک خدمت حذف

دوره های آموزشی:

عنوان دوره: نام موسسه آموزشی:
مدت دوره: سال اخذ مدرک:
وضعیت مدرک:

عنوان دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره سال اخذ مدرک وضعیت مدرک حذف

مهارت های عمومی:

نام زبان: وضعیت:
نام نرم افزار: وضعیت:

نام زبان وضعیت نام نرم افزار وضعیت حذف