• 5 تیر ماه 1403 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

مهندسی کیفیت


کنترل کیفیت


واحد کنترل کیفیت شرکت صنعتی امید فنر با بهره گیری از نیروهای با تجربه و متخصص و دارا بودن انواع تجهیزات به روز آزمایشگاهی تست فنر، همواره از کیفیت محصولات تولیدی و انطباق محصولات با خواسته مشتریان اطمینان حاصل می نماید.
همچنین آزمایشگاه این شرکت تنها آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد و مرجع تست های فنری و دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 می باشد که توانایی انجام تست های ذیل را دارا می باشد:

˗ تست استحکام کششی و کاهش سطح مقطع
˗ تست سختی سنج
˗ تست سالت اسپری
˗ تست های اندازه گیری نیرو و ضریب سختی فنر
˗ تست های دوام انواع فنرها
˗ تست اندازه گیری ضخامت پوشش
˗ تست اندازه گیری چسبندگی پوشش
˗ تست های Relaxation  انواع فنرها
˗ تجهیزات اندازه گیری دقیق
˗ تجهیزات خاص انجام تست های ویژه برای انسجام فنرها