• 5 تیر ماه 1403 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

ماموریت ما


شرکت صنعتی امید فنر به عنوان قدیمی ترین شرکت تولید کننده فنر در کشور ماموریت دارد تا فرآیندها و اقدامات خود را به گونه ای طرح ریزی و اجرا نماید که :
1-    تولید انواع فنرهای مورد نیاز مشتریان با توجه به سه اصل اساسی کیفیت ، قیمت و تحویل مناسب محقق شده  و رضایت مشتریان حاصل گردد  .
2-    سیستم های مدیریت کیفیت همواره در کلیه سطوح سازمان جاری باشد .
3-    حداکثر بهره وری ، پرهیز از اتلاف سرمایه های شرکت و حصول حاشیه سود منطقی از خصوصیات بارز آن باشد .
4-    منجر به ارتقا سطح دانش و انگیزه کارکنان شده و ایمنی و سلامت کارکنان حفظ گردد .
5-    ارزشها و نیازهای جامعه و محیط زیست همواره مد نظر باشد .