• 29 مهر ماه 1399 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

مشتریان


شرکت امید فنر مفتخر است که به طیف وسیعی از مشتریان گرانقدر خود در حوزه های ذیل ارائه خدمات می نماید:
˗ خودرویی(OE)
˗ خودرویی (بازاریدکی)
˗ صنایع نفت و گاز
˗ صنایع ریلی
˗ صنایع هوایی
˗ صنایع کشاورزی
˗ لوازم خانگی
˗ برق و ساختمان
˗ مبلمان اداری
˗ سایر