• 29 اردیبهشت ماه 1403 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

بازدید مدیرعامل محترم ایران خوردو و ساپکو و هیئت همراه از کارخانه جدید شرکت صنعتی امیدفنر

بازدید مدیرعامل محترم ایران خوردو و ساپکو و هیئت همراه از کارخانه جدید شرکت صنعتی امیدفنر
بازدید مدیرعامل محترم ایران خوردو و ساپکو و هیئت همراه از کارخانه جدید شرکت صنعتی امیدفنر

بازدید مدیرعامل محترم ایران خوردو و ساپکو و هیئت همراه از کارخانه جدید شرکت صنعتی امیدفنر

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای امید  مدیر عامل ایران خودرو جناب دکتر مقیمی و مدیر عامل محترم ساپکو جناب مهندس پیر محمدی و هیئت همراه  در بازدید ازکارخانه شرکت امید فنر (عضو گروه شرکتهای امید) در  جریان چگونگی فعالیت بخش های مختلف تولید این  شرکت قرار گرفتند.

در این بازدید، مدیریت محترم ایران خودرو ضمن بازدید از سایت جدید شرکت امید فنر در جریان فعالیتهای توسعه ای و رو به رشد گروه شرکتهای امید(شرکت امید فنر ،آلیاژفنر امید،امید فولاد هیراد ) قرار گرفت

مدیریت محترم ایران خودرو جناب دکتر مقیمی  در این بازدید ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه و فعالیت های نوآورانه در گروه شرکتهای امید  از اقدامات صورت گرفته اظهار رضایت نمودند .