• 5 تیر ماه 1403 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی صنعتگران گروه امید

تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی صنعتگران گروه امید
تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی صنعتگران گروه امید

تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی صنعتگران گروه امید

گروه شرکتهای امیددر راستای توجه همیشگی به مسئولیت اجتماعی خویش، پس از تأسیس خیریه فروغ اندیشه غدیر اینک گام در مسیر دیگری نهاده است. بدون شک یکی از ابزارهای توسعه فرهنگی اجتماعی، فراهم سازی و توسعه فعالیتهای ورزشی در کشور می باشد زمینه ای که هم چون بسیاری از فعالیتهای دیگر به نقش آفرینی بخش خصوصی بسیار وابسته است و صرفاً واگذاری این مهم به دولت ها نمی تواند این کاروان را به سر منزل مقصود برساند.

بر این پایه گروه شرکتهای امید در سال 1402، اقدام به تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی صنعتگران گروه امید نمود و در اولین سال فعالیت این باشگاه تصمیم برآن شد تا در لیگ یک والیبال کشوری نقش آفرینی داشته باشیم.

امید است این تیم نیز هم چون سایر شرکتهای گروه امید استوار و پویا بوده و سفیر مناسبی  برای این برند خوشنام باشد و باز هم به تبعیت از سایر شرکتهای گروه  همواره برتری غیر قابل انکاری نسبت به رقبای خویش داشته باشد.

قطعا درمسیر پرفراز و نشیبی که گام نهاده ایم به حمایت های معنوی و انرژیهای مثبت تک تک اعضاء خانواده بزرگ امید  چشم دوخته ایم تا در سایه لطف پروردگار افتخارای دیگر به افتخارات این گروه بزرگ  بیفزاییم .

 

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: