• 14 آذر ماه 1402 -
 • 021-88211563
 • شرکت صنعتی امید فنر
 • شرکت صنعتی امید فنر
 • شرکت صنعتی امید فنر

اخذ لوح تقدیر برترین کارگر نمونه استان قم در بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران،گروه های کار و واحد های نمونه

اخذ لوح تقدیر برترین کارگر نمونه استان قم در بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران،گروه های کار و واحد های نمونه
اخذ لوح تقدیر برترین کارگر نمونه استان قم در بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران،گروه های کار و واحد های نمونه

اخذ لوح تقدیر برترین کارگر نمونه استان قم در بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران،گروه های کار و واحد های نمونه

شرکت صنعتی امید فنر موفق به اخذ لوح تقدیر  برترین کارگر نمونه  استان قم در  بیست و نهمین جشنواره  امتنان از کارگران،گروه های کار و واحد های نمونه  توسط جناب آقای مهندس مهدی علوی گردید.

 • کلمات کلیدی:
 • منبع خبر: