• 3 مهر ماه 1400 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

بازدید وزیر محترم کار،تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی و هیات همراه از کارخانه صنعتی امید فنر قم

بازدید وزیر محترم  کار،تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی و هیات همراه از کارخانه صنعتی امید فنر قم
بازدید وزیر محترم  کار،تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی و هیات همراه از کارخانه صنعتی امید فنر قم

بازدید وزیر محترم کار،تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی و هیات همراه از کارخانه صنعتی امید فنر قم

در مورخه پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 97 ،جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم کار ؛تعاون و رفاه اجتماعی با هیاتی عالی رتبه از کارخانه صنعتی امید فنر قم بازدید  به عمل آورده و ضمن صحبت با کارگران  و هیات مدیره محترم گروه صنعتی امید در جریان  اقدامات انجام شده و اهداف گروه صنعتی امید در رشد و شکوفایی صنعت و اشتغال زایی در این حوزه قرار گرفتند.

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: