• 7 خرداد ماه 1402 -
  • 021-88211563
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

بازدید استاندار محترم قم جناب آقای بهرام سرمست از کارخانه صنعتی امیدفنر و برگزاری ستاد تسهیل جهت رفع موانع تولید در محل کارخانه شرکت صنعتی امیدفنر

بازدید استاندار محترم قم جناب آقای بهرام سرمست از کارخانه صنعتی امیدفنر و برگزاری ستاد تسهیل جهت رفع موانع تولید در محل کارخانه شرکت صنعتی امیدفنر
بازدید استاندار محترم قم جناب آقای بهرام سرمست از کارخانه صنعتی امیدفنر و برگزاری ستاد تسهیل جهت رفع موانع تولید در محل کارخانه شرکت صنعتی امیدفنر

بازدید استاندار محترم قم جناب آقای بهرام سرمست از کارخانه صنعتی امیدفنر و برگزاری ستاد تسهیل جهت رفع موانع تولید در محل کارخانه شرکت صنعتی امیدفنر

جلسه ستاد تسهیل جهت رفع موانع تولید استان قم در محل کارخانه شرکت صنعتی امید فنر با حضور جناب آقای بهرام سرمست استاندار محترم قم و معاونت محترم امور اقتصادی و مدیران استان قم  در تاریخ سه شنبه 27 فروردین ماه 98 برگزار گردید.

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: