• 28 مرداد ماه 1397 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

انتخاب شرکت صنعتی امید فنر به عنوان تلاشگر و کارفرمای نمونه در استان قم

انتخاب شرکت صنعتی امید فنر به عنوان تلاشگر و کارفرمای نمونه در استان قم
انتخاب شرکت صنعتی امید فنر به عنوان تلاشگر و کارفرمای نمونه در استان قم

انتخاب شرکت صنعتی امید فنر به عنوان تلاشگر و کارفرمای نمونه در استان قم

شرکت صنعتی امیدفنر در راستای مسیر توسعه و اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی در سال 1396 به عنوان تلاشگر و کارفرمای نمونه در سطح استان قم موفق به دریافت لوح از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم گردید.

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: